ADÓTANÁCSADÓ- ÉS
SZÁMVITELI CSOPORT


Szolgáltatások

Könyvvizsgálói tevékenység

A könyvvizsgáló tevékenység célja annak megállapítása, hogy az ügyfél által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelőenm megbízható és valós képet ad-e az ügyfél, vállalkozása vagyoni és pénzügyi helyzetérõl, a működésük eredményérõl.

Adószakértõ- és Számviteli Csoport
Alvállalkozó partnerein keresztül ügyfelei számára teljes körű könyvvizsgáló tevékenység szolgáltatást nyújt, amely a következőket foglalja magában:

  • a benyújtott beszámolók (annak kötelező tartalmi részei) megbízhatóságának vizsgálatát, a beszámolók hitelesítését,
  • a belső szabályzatok és határozatok betartásának ellenőrzését, amennyiben azok pénzügyi-anyagi vonatkozásúak, szúrópróbaszerűen,
  • a szervezet vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetének elemzését és értékelését,
  • mindazt, amit a helyes véleményalkotás a könyvvizsgáló belátása szerint megkíván, valamint mindent, ami a valós és mérhető vélemény kialakítására alkalmas és megfelel Megbízó igényeinek,
  • a szervezet éves beszámolóinak könyvvizsgálatát és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátását.


A könyvvizsgálati feladatok ellátása során társaságunk előzetesen elkészített könyvvizsgálati program alapján végzi munkáját.

A további részletekért kattintson az alábbi gombra, hogy munkatársunk felvehesse Önnel a kapcsolatot!