PERITOS.HU

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Szabályzatban használt „személyes adatok” kifejezés összhangban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvénnyel olyan információkra vonatkozik, mint például az Ön neve, e-mail címe, lakcíme, mobiltelefon száma és/vagy levelezési címe, amelyek az Ön személyéhez kapcsolódnak, vagy amelyekbõl Önre vonatkozó következtetés vonható le. A Peritos Kft. az Ön hozzájárulása nélkül nem kezeli az Ön személyes adatait. A következõ fejezetekben részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk Önöktõl személyes adatokat.

1. Személyes adatok szándékolt használata
Legtöbb szolgáltatásunk nem kíván semmilyen regisztrációt, amely lehetõvé teszi, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa web oldalunkat. Azonban néhány szolgáltatás megkövetelheti a regisztrációt. Amikor Ön nálunk regisztráltatja magát, bizonyos mezõket ki kell töltenie (némelyik kötelezõ, némelyik nem), valamint választania kell egy felhasználó nevet és egy jelszót. Ebben az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy az általunk kért bármelyik személyes információt nem adja meg, elõfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá az oldal bizonyos részeihez, mi pedig nem tudunk válaszolni az Ön kérdéseire.

Az adatok megadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez ideértve az adatoknak az alábbiakban részletezett módon történõ továbbítását. Az adatkezelés célja, módozatai körében Peritos Kft. a jelen szabályzat keretei közt jár el, azt nem lépi túl. A Peritos Kft. sajátos és korlátozott célból kezeli a fentebb említett személyes adatait, amelyekrõl az információ kérés idõpontjában Önt tájékoztatjuk. Például, kezelhetjük a személyes adatait, hogy ajánlatokat és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek az Ön által kért feltételeknek megfelelõen, és szolgáltatásokat reklámozzunk, amelyek szerintünk Önt érdeklik, vagy hogy más célból kommunikáljunk Önnel.

A Peritos Kft. az Ön adatait csak annyi ideig õrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megõrzési kötelezettségnek.

2. Információ titokban tartása
A Peritos Kft. nem küldi el, nem osztja meg, vagy más úton nem terjeszti az Ön személyes adatait harmadik fél részére a Peritos Csoporton kívül. Azonban alkalmanként továbbíthatunk személyes adatokat harmadik fél részére, akik a Peritos Kft. -nek vagy a Peritos Kft. képviseletében tevékenykednek, vagy kapcsolatban vannak a Peritos Kft. üzleti tevékenységével, további adatkezelésre, azoknak a céloknak megfelelõen, amelyre az adatokat eredetileg kértük.
A Peritos Kft. jogosult személyes adatok továbbítására harmadik fél részére bármely okból.

Az ilyen harmadik felek eltérő adatvédelmi szabályzattal dolgozhatnak. Igyekszünk azonban biztosítani, hogy az ilyen harmadik felek ugyanolyan szintû védelmet biztosítsanak, mint a Peritos Kft., és ahol csak lehetséges, szerzõdésben kötelezzük õket, hogy a továbbított adatokat kifejezetten csak a Peritos Kft. által jóváhagyott céloknak megfelelõen dolgozzák fel.

3. Hozzáférési és törlési jog
Önnek jogában áll, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatai, illetve hogy kérje azok törlését.
A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmekre a Peritos Kft. -re is kötelező érvényű, alkalmazható törvényes és etikai jelentési vagy dokumentum iktatási illetve megõrzési kötelezettségek vonatkoznak.

4. Biztonság és bizalmasság
A Peritos Kft. által on-line begyûjtött személyes adatok biztonságának és bizalmasságának védelme érdekében a Peritos Kft. olyan adat hálózatokat használ, amelyek védelmét, többek között, szabvány tűzfal és jelszó védelem biztosítja. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek dolgozni kell ezekkel az adatokkal.

Bár nem tudunk felelősséget vállalni az adatok eltûnéséért, az adatokkal való visszaélésért és módosításukért, megpróbáljuk megelõzni ezeket a kedvezõtlen eseményeket.

5. Névtelen adatok és "cookie"-k
Amikor Ön meglátogatja web-oldalunkat, mi nem gyûjtünk be semmilyen személyes adatot, amíg Ön erre felhatalmazást nem ad.

A Peritos Kft. feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, valamint hogy halmozott statisztikát készíthessen azokról az egyénekrõl, akik belső, piackutatási célokra használják az oldalainkat. Ennek során a Peritos Kft. beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyûjtik a felhasználó elsõ szintû domain nevét (pl. a gipszjakab@gmail.com e-mail címből kigyûjtik a "gmail.com"-ot), valamint a hozzáférés dátumát és idõpontját.

A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a felhasználó azonosságának feltárására. A "cookie" egy kis információ egység, amelyet az Ön böngészõ programjára küldünk, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják az Ön számítógépét. A böngészõ programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ily módon Ön eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

6. Spamming
A Peritos Kft. nem fogadja el a “spamming” gyakorlatát. A "spamming" az jelenti, hogy kérés nélkül küldenek e-maileket, rendszerint kereskedelmi jellegûeket, nagy számban és ismétlõdõen olyan címekre, akikkel korábban nem álltak kapcsolatban, illetve akik visszautasították az ilyen küldeményeket.

Ezzel ellentétben, amennyiben a Peritos Kft. úgy véli, hogy bizonyos információ Önnek fontos lehet, fenntartja a jogot, hogy errõl Önt e-mailen értesítse, de ugyanakkor biztosítja Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetõségét is.

7. Linkek
A jelen Adatvédelmi Szabályzat csak a Peritos Kft. www.peritos.hu web-oldalra vonatkozik, harmadik felek web-oldalainak kizárásával. A Peritos Kft. linkek segítségével egyéb web-oldalakhoz is kapcsolódhat, amelyek szerintünk érdekelhetik a mi oldalunk látogatóit. Igyekszünk biztosítani, hogy ezek a web-oldalak a legmagasabb színvonalúak legyenek.

Azonban a Világháló természetébõl adódóan, a Peritos Kft. nem szavatolhatja az összes web-oldal link színvonalát, és nem vállalhat felelõsséget a nem saját oldalak tartalmáért.

8. Peritos Kft. kapcsolattartás
Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen Adatvédelmi Szabályzat betartásával kapcsolatban, vagy ha Ön bármilyen javaslatot vagy megjegyzést szeretne tenni Adatvédelmi Szabályzatunk színvonalának javítása érdekében, kérjük küldjön e-mailt az alábbi címre: info@peritos.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2011. évi május hónap 05. napjától hatályos.

Peritos Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.