VÉGREHAJTÓ- ÉS
JOGI CSOPORT
 

Szolgáltatások

Mediatori tevékenység

A mediáció alternatív konfliktuskezelő módszer, a peren kívüli megegyezés asszisztált formája, amelyre hazánkban 2003 –óta biztosít lehetőséget a törvény. A felek a Peritos Végrehajtó- és Jogi Csoport megbízott mediátora segítségével hatékonyan és professzionális módon zárhatják le a vitás ügyeiket.

A végeredményt nem az határozza meg, hogy kinek van igaza, vagy kinek van jobb ügyvédje, hanem a felek együttműködése, hiszen minden érintett fél érdeke, hogy közös megegyezésre jutva lezárják a költséges, fájdalmas és hosszadalmas peres időszakot. Tehát a a mediátor elősegíti a természetes személyek és szervezetek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült viták egyezséggel történő rendezését.

    A Peritos Végrehajtó- és Jogi Csoport tevékenységének lényege a konfliktushelyzet feloldása, egy pártatlan harmadik személy (mediátor) segítségével. A közvetítőként eljáró személy nem vizsgálja a felróhatóságot, jogellenességet, nem állapít meg felelősséget, csupán mediálja az egyezség létrejöttét. A mediátor a vitában álló feleket olyan helyzetbe hozza, hogy a saját felelősségükre az általuk meghatározott célt, az egyezség létrehozásához vezető utat megtalálják.


A mediátor bizonyítási eljárást nem folytat le, hiszen eljárásának nem célja a tényállás objektív feltárása: a felek önkéntes elhatározással maguk határozzák meg a jogikat és kötelezettségeiket meghatározó megállapodás tartalmát .
A Peritos Végrehajtó- Jogi Csoport számos alkalmazottal, belső és külső szakértőkkel dolgozik együtt.

Mediáció előnyei a peres eljáráshoz képest:

  • kevesebb időráfordítást igényel: ideje kb. 1-2 hónap, míg a peres eljárás több év lehet,
  • kevesebb költségei keletkeznek a károsultnak. (csak a mediátor díja),
  • felek kontrollja uralható: a mediációs eljárás során végig a felek maradnak az ügy urai és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna. Szemben a bírósági eljárással, amelyben a keresetlevél kézbesítésével a felek sok tekintetben elvesztik befolyásukat a saját ügyük felett.
  • az eljárás önkéntes: a mediációs eljáráson minden fél saját akaratából vesz részt és érdeke fűződik az eljárás minél elõbbi befejezéséhez. A bírósági tárgyaláson az alperes a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatóságának kényszerítő hatására vesz részt, ezért mindent elkövetet annak érdekében , hogy minél inkább hátráltassa a per befejezését.
  • a felek elégedetten távozhatnak az egyesség után, míg a peres eljárás befejeztével a pervesztes, de sokszor még a pernyertes fél is elégedetlen az ítélettel.
  • teljes titoktartás: az ügyről a feleken és a mediátoron - akit titoktartási kötelezettség terhel - kívül más nem szerez tudomást, a mediációs tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik. Szemben a bírósági eljárással, amelyet a nyílvánosság elvének megfelelõen bárki megtekinthet, azon a média képviselői is jelen lehetnek.


A további részletekért kattintson az alábbi gombra, hogy munkatársunk felvehesse Önnel a kapcsolatot!